Spørretimespørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Datert: 25.11.2010
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Ifølge onsdagens The Times var det den russiske hemmelige tjenesten FSB som sto bak drapet på seks Røde Kors-sykepleiere, deriblant to norske, i Tsjetsjenia i 1996. Man har tidligere antatt at tsjetsjenske opprørere sto bak, men en avhopper fra FSB har altså nå stått frem i The Times med nye bevis.

Hva gjør norske myndigheter nå for å bringe klarhet i sakens fakta, og hva vil man foreta seg overfor russiske myndigheter hvis påstandene viser seg å medføre riktighet?


Les hele debatten