Spørretimespørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Datert: 25.11.2010
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Ideelle aktører må ofte konkurrere med kommersielle aktører som har andre tariffavtaler, pensjonsavtaler og verdigrunnlag. Kirkens Bymisjon tapte anbudskonkurransen om videre drift av Paulus sykehjem til en kommersiell aktør i 2008. Høye pensjonsutgifter ble utslagsgivende for at Kirkens Bymisjon ikke kunne levere til en konkurransedyktig pris.

Er statsråden enig i at gode lønns- og arbeidsvilkår ikke bør ødelegge for at ideelle virksomheter kan tilby samfunnet sine velferdstjenester?


Les hele debatten