Spørretimespørsmål fra Filip Rygg (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hva som gjøres for å utnytte ledig kapasitet hos ideelle institusjoner, når vi vet at nær 4000 rusavhengige står i behandlingskø og de regionale helseforetakene har anbudsprosesser der det er mindre penger å kjøpe for enn det gis tilbud om

Datert: 25.11.2010
Fremsatt av: Laila Dåvøy (KrF)
Besvart: 01.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Filip Rygg (KrF)

Spørsmål

Filip Rygg (KrF): Ideelle institusjoner driver et utstrakt arbeid for å gi noen av samfunnets mest utsatte et verdig behandlingstilbud. Når vi vet at nær 4 000 rusavhengige står i kø, er vi helt avhengige av denne innsatsen. Derfor er det et paradoks at de regionale helseforetakene, som sist nå Helse Vest, har anbudsprosesser der det er mindre penger å kjøpe for enn det gis tilbud om fra de ideelle aktørene. Dette medfører at kapasiteten ikke utnyttes.

Hva vil statsråden gjøre for å utnytte ledig kapasitet hos ideelle institusjoner?


Les hele debatten