Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden deler den oppfatning at det må være krevende å drive en institusjon med redusert kapasitet, med eksempel i at Manifestsenteret kun har fått avtale med Helse Sør-Øst om 12 av 26 plasser

Datert: 25.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Manifestsenteret som har behandlingsplasser for pasienter med dobbeltdiagnoser i Oslo, har kun fått avtale med Helse Sør-Øst om 12 av sine 26 plasser.

Deler statsråden den oppfatningen at det må være krevende å drive en institusjon med redusert kapasitet?


Les hele debatten