Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre at helseforetakene ikke har vilkår som utelukker institusjoner fra å delta i anbudskonkurranser, med henvisning til at krav om å ta imot LAR-pasienter gjør at institusjoner som kun gir medikamentfri behandling ikke kan delta

Datert: 25.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I anbudskonkurranser i de regionale helseforetakene stilles institusjonene overfor kriterier eller vilkår som utelukker dem fra å delta. Blant annet gjør krav om å ta imot LAR-pasienter at institusjoner som kun gir medikamentfri behandling, som Fossumkollektivet i Østfold, at de ikke kan gi tilbud på behandlingsplasser.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at helseforetakene har vilkår som ikke ekskluderer institusjoner fra å få avtaler om behandling og som sikrer at de får utnyttet sin kapasitet?


Les hele debatten