Muntlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Om at situasjonen med høye strømpriser oppleves som økonomisk tøft for mange, og hvorvidt regjeringen er villig til å se på en reduksjon av elavgiften

Datert: 01.12.2010
Besvart: 01.12.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Gjentatte ganger de siste årene i vinterhalvåret har folk opplevd at strømprisene skyter i været. Kulden bidrar til at folk får store uforutsette utgifter grunnet høy strømpris. Nå er vi i denne situasjonen igjen.

For mange og spesielt lavinntektsgrupper og småbarnsfamilier oppleves høye strømpriser som økonomisk tøft. Mange husstander er jo i dag helt avhengig av strøm til oppvarming og er dermed spesielt sårbare for et stadig høyere prisnivå. Når denne situasjonen inntreffer, opplever vi at regjeringens mange representanter sier at man nå skal innføre tiltak; man skal lette situasjonen for folk flest. Men hva skjer? Ingenting! Man satser tydeligvis på at dette skal gå over – det gjør det jo, for så vidt – og at folk skal glemme regjeringens løfter om at man skulle iverksette tiltak.

Det er mange tiltak regjeringen og flertallet kan iverksette hvis man har politisk vilje. Utbygging av kraftproduksjon og iverksettelse og oppstart av mobile gasskraftverk er noen tiltak. Men det er også reduksjon av elavgiften. Når strømprisen går kraftig opp, tjener det offentlige store penger. Så mens det offentlige blir rikere, vil folk flest oppleve at en større andel av deres inntekt går til å dekke et basalbehov, som behovet for strøm faktisk er.

Regjeringspartiene avviste senest på torsdag i denne sal et forslag fra Fremskrittspartiet om å redusere elavgiften, som var en del av vårt skatte- og avgiftsopplegg. Men siden situasjonen med høye strømpriser blir stadig mer prekær, er mitt spørsmål til finansministeren: Er regjeringen villig til å se på en reduksjon av elavgiften for at norske husholdninger skal få lavere strømutgifter?


Les hele debatten