Muntlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt statsråden deler KrFs bekymring for økt sentralisering og at viktige beslutninger som angår muligheten til å ha levedyktige distrikter og sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud, tas av byråkrater og ikke av politikere

Datert: 01.12.2010
Besvart: 01.12.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Vårt hovedspørsmål går til kommunalministeren.

Vi ser en sterk sentraliseringstendens i samfunnet. Strømningene går inn mot de store sentrene og bysentrene. Dette skjer til tross for kommunalministeren fra Senterpartiets fagre ord om å styrke distriktene. Det kan virke som dette er en utvikling denne regjeringen ikke er i stand til å endre. For å motvirke disse kreftene kreves det politisk styring, enten det handler om å styrke velferdstilbudet der folk bor lokalt eller det handler om å sette kommunene i hele landet i stand til å dekke innbyggernes behov. Vi ser nå på flere felt at regjeringen gir etter for de kreftene som ønsker å samle alt i store enheter i sentrale strøk.

La oss f.eks. ta lokalsykehusene: Til tross for at det i Soria Moria II heter at dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes – dette skal bl.a. være med å sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Til tross for det lokale, sterke engasjementet og de lokale protestene sitter Helse Vest i dag og diskuterer om de skal legge ned fødetilbudet i Nordfjordeid. Da sitter man altså i et lukket rom og tar viktige beslutninger som er totalt ute av politisk styring. Deler statsråden Kristelig Folkepartis bekymring for økt sentralisering og at viktige beslutninger som angår muligheten til å ha levedyktige distrikter og godt helsetilbud, tas av byråkrater og ikke av politikere?


Les hele debatten