Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om hvorvidt regjeringen er gjort kjent med bekymringer fra våre allierte over PSTs spaningsressurser i forbindelse med terrorbekjempelse, med bakgrunn i at vårt naboland opplevde selvmordsbombing

Datert: 15.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): På lørdag opplevde Sverige et av de mest marerittlignende scenarioene man har i mange av våre vestlige demokratier: de opplevde sin første selvmordsbombing. Terrortrusselen har vært en konstant trussel, i hvert fall i de siste ti årene, mot mange av de europeiske landene. Derfor har det vært et stort og viktig behov for å ha gode strategier både når det gjelder å forebygge, bekjempe og følge godt med på de utfordringene internasjonal terror gir, og de krumspringene og de kildene som finnes til at terrorhandlinger kan skje i vårt land.

Parallelt med at vårt naboland opplever altså en dramatisk situasjon, opplever vi nå en diskusjon basert på de nye opplysningene som har kommet om våre alliertes vurdering av vår terrorbekjempelse, som gir grunnlag for bekymring. Det er beskrivelser, ikke minst i tilknytning til den saken som foreløpig er under etterforskning, om at vi ikke har ressurser nok til å føre spaning, at spaningsressursene til det norske PST er for dårlige. Kostnadsbildet er så stort i disse sakene at vi rett og slett ikke klarer å følge alle sporene. På et tidspunkt gikk det så langt at vi fikk tilbud om et taktisk team fra Storbritannia for å bistå i denne saken. Det sa PST nei takk til.

Mitt spørsmål til statsministeren er: Er disse bekymringene som nå kommer frem fra våre allierte, bekymringer som også regjeringen er gjort kjent med, både i forhold til det store bildet og den aktuelle saken, og var regjeringen deltagende i å si nei til et bidrag fra Storbritannia for å hjelpe i saken?


Les hele debatten