Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvor lenge norske pasienter må vente på å få en avklaring om bruken av amalgam og skadevirkningene, med henvisning til at man i en rekke land vurderer å gi erstatning til pasienter som har fått helseplager som følge av dette

Datert: 05.01.2011
Besvart: 12.01.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Amalgamfyllinger har i mange år vært brukt som en viktig del av tannbehandlingen i Norge. Mange pasienter har etter å ha fått amalgam i seg fått store helseplager som følge av dette. Statsråden har tidligere gitt uttrykk for at hun ønsker en gjennomgang av bruken av amalgam, og konsekvensen for pasientene. Bruken av amalgam og skadevirkningene av denne er problematisert i en rekke andre land, og man vurderer nå å gi erstatning til pasientene.

Hvor lenge må norske pasienter vente på å få en avklaring?


Les hele debatten