Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Om hvilke grep man vil ta for å styrke rådgivertjenestene i tilknytning til voksenopplæringen, med bakgrunn i at man spesielt i norskopplæring av fremmedspråklige opplever stort press på pedagogisk personale for å være yrkesveiledere og rådgivere

Datert: 06.01.2011
Besvart: 12.01.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Det har vært stor enighet i Stortinget om å styrke rådgivertjenesten i skoleverket. Kompetansen i rådgiverkorpset er styrket, og økte ressurser settes inn. Voksenopplæringen, spesielt norskopplæring av fremmedspråklige, opplever imidlertid at det er stort press på pedagogisk personale for å være yrkesveiledere og rådgivere, noe de ikke har kompetanse eller ressurser til. Dette rammer en gruppe vi ønsker å hjelpe til arbeid.

Vil statsråden gjøre grep for å styrke disse tjenestene i tilknytning til voksenopplæringen?


Les hele debatten