Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Om hvorvidt man vil vurdere en mer moderne og effektiv organisering for jernbanen og ta på alvor innspill om uprofesjonalitet, ukultur og dårlige systemer i Jernbaneverket

Datert: 06.01.2011
Besvart: 12.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Det er mange av oss togentusiaster som har lurt på hva Jernbaneverkets dårlige resultater skyldes. I magasinet For Jernbane nummer 4 for 2010, får vi muligens en del av svaret. Her beskriver en masterstudent uprofesjonalitet, ukultur og dårlige systemer i Jernbaneverket. Dette er alvorlige påstander som svekker tilliten til Jernbaneverkets evne til å få jernbanen på fote igjen.

Vil statsråden ta innspillene på alvor, og vil hun vurdere mer moderne og effektiv organisering for jernbanen?


Les hele debatten