Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til kunnskapsministeren

Om å sikre at et forsøk med studiespesialiserende utdanningsprogram organisert som toårig tilbud ved Bergen Handelsgymnasium kan videreføres

Datert: 13.01.2011
Besvart på vegne av: Kunnskapsministeren
Besvart: 19.01.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Bergen Handelsgymnasium, BHG, har et pågående forsøk med studiespesialiserende utdanningsprogram organisert som et toårig tilbud. Hordaland fylkeskommune ønsker nå å omgjøre forsøksordningen til et permanent tilbud. Utdanningsdirektoratet har i brev av 3. januar i år avslått søknaden, med henvisning til behov for endring av opplæringsloven. Forsøket er evaluert med godt resultat av Universitetet i Bergen.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at tilbudet ved BHG kan videreføres?


Les hele debatten