Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om dårlig skodde vogntog som skaper trafikkfarlige situasjoner på norske vinterveier, og hvilke tiltak som vil iverksettes for å endre på den uholdbare situasjonen

Datert: 12.01.2011
Besvart: 19.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Igjen opplever vi reportasjer om dårlige skodde vogntog på norske vinterveier. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner med stor fare for liv og helse for andre trafikanter. Særlig er utenlandske vogntog ofte svært utilfredsstillende skodd for norske forhold. Statens vegvesen varsler hyppigere kontroller, likevel skjer det daglig svært mange farlige hendelser.

Hvilke nye tiltak vil statsråden iverksette for å få endret denne uholdbare situasjonen?


Les hele debatten