Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om tilbud om naturopplevelser med snøscooterkjøring i Sverige og Finland, og hvorfor man ikke er mer positiv til å bygge opp denne type reiselivsnæring i Norge

Datert: 18.01.2011
Besvart: 02.02.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): På årets reiselivsmesse i Lillestrøm var det et utvalg av forskjellige reisemål. Den standen som jeg tror fikk flest besøk var den svenske som tilbød naturopplevelser med snøscooterkjøring og tilbud om overnatting, mat, guiding etc.

Hvorfor er ikke regjeringen mer positiv til snøscooterkjøring innenfor et regelverk, slik at nordmenn ikke behøver å reise til Sverige eller Finland for å oppleve dette og dermed bruke penger der som heller kunne vært med på å bygge opp denne type reiselivsnæring i Norge?


Les hele debatten