Spørretimespørsmål fra Tord Lien (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å ta initiativ til å kartlegge og redusere andelen midlertidige ansettelser i forskningsvirksomheter underordnet Helse- og omsorgsdepartmentet

Datert: 24.01.2011
Besvart: 02.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Innen offentlige akademiske institusjoner er andelen forskere med midlertidig ansettelse langt høyere enn i forskningsinstitusjoner utenfor offentlig eie. Situasjonen er tilsynelatende sammenlignbar ved universitetssykehusene og annen forskningsvirksomhet organisert under Helse- og omsorgsdepartementet. Statsråd Tora Aasland har igangsatt et arbeid med mål om å kartlegge og redusere andelen midlertidige i UH-sektoren.

Vil statsråden ta initiativ til å iverksette et lignende arbeid i forskningsvirksomhetene underordnet Helse- og omsorgsdepartementet?


Les hele debatten