Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Om å vurdere endring av § 2 i forskrift om stønad til motorkjøretøy slik at søknader om bil i gruppe 2 kan innvilges også når personen er i stand til å komme seg ut og inn av bilen på egenhånd

Datert: 02.02.2011
Besvart: 09.02.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Flere ganger har TV2 vist tilfeller hvor funksjonshemmede får avslag på søknad om bil i gruppe 2 på grunn av ordlyden i forskriften § 2. Bilsenterets vurderinger legger liten vekt på den enkeltes behov for å komme seg ut på egenhånd og behovet for å ha med elektrisk rullestol for å forflytte seg utenfor bilen. Totalkostnaden vektlegges heller ikke.

Vil statsråden vurdere endring av forskriften slik at søknader om bil i gruppe 2 kan innvilges også når personen er i stand til å komme seg ut og inn av bilen på egenhånd?


Les hele debatten