Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til kunnskapsministeren

Om å ta initiativ til et klarere regelverk for lærlingbedrifter, med henvisning til at praksis varierer mellom fylkeskommunene

Datert: 13.01.2011
Besvart: 09.02.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): I "Løypemelding - Mål og strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland" fremgår det at fylket til tider opplever at godkjenning av lærlingbedrifter er vanskelig å gjennomføre, fordi det ikke finnes tydelige nok godkjenningskriterier eller retningslinjer i opplæringsloven. Heller ikke Utdanningsdirektoratet har gitt klare signaler, og praksis varierer derfor mellom fylkeskommunene, som vanskeliggjør samarbeid over fylkesgrensene.

Vil statsråden ta initiativ til et klarere regelverk for lærlingbedrifter?


Les hele debatten