Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan statsråden vurderer kvaliteten på fødetilbudet, med henvisning til omlegginger som foregår en rekke steder i landet

Datert: 02.02.2011
Besvart: 09.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det foregår omlegginger av fødetilbudet en rekke steder i landet. Faglig godt og trygt fødetilbud er avgjørende, alle må sikres likeverdig fødetilbud. Kvalifisert personell og nok trening kan være utfordrende mange steder i landet. Videre spiller geografi og værforhold også en rolle i en helhetlig vurdering av kvaliteten på tilbudet.

Hvordan vurderer statsråden dette i de sakene som enten ligger på statsrådens bord, eller som vil havne der om kort tid?


Les hele debatten