Muntlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det vil legges frem en forpliktende opptrappingsplan for trafikksikkerhet i Stortinget i løpet av 2011, med henvisning til at statsministeren avviste Høyres forslag om en nasjonal dugnad

Datert: 02.02.2011
Besvart: 02.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Jeg skal tilbake til trafikksikkerheten, og mitt spørsmål går da til Magnhild Meltveit Kleppa. Det skyldes at jeg ikke er fornøyd med de svarene vi fikk i forrige runde. Når det er sagt, så betviler jeg ikke at statsråden blir fortvilet når ungdom drepes i trafikken eller når småbarnsfamilier blir hardt skadd eller drept i møteulykker. Jeg tror at statsråden har et like sterkt engasjement for dette som oss andre. Men samtidig må vi som politikere også markere at noen ting er viktigere enn andre. Og når det gjelder trafikksikkerhet, er det en realitet at regjeringen har trappet ned bevilgningene til trafikksikkerhet i forhold til Nasjonal transportplan.

I forrige spontanspørretime utfordret Høyre statsministeren til å være med på en nasjonal dugnad hvor vi i opposisjonen og regjeringspartiene kunne gå sammen og si at tiltak mot trafikkdøden, tiltak for trafikksikkerhet, er faktisk viktigere enn andre ting. Det er årsaken til at vi av og til inngår brede forlik i Stortinget. Statsministeren avfeide det ved å vise til at man jo kunne stemme på Arbeiderpartiet hvis man var for flere og bedre veier. Vi er også opptatt av at folk skal komme trygt hjem, og da er det ikke tilstrekkelig at man trapper ned bevilgningene til trafikksikkerhet. Da må vi trappe opp tiltakene til trafikksikkerhet.

Mitt spørsmål til statsråden er: Når statsministeren har avvist et bredt forlik i Stortinget om en nasjonal dugnad og en forpliktende handlingsplan, vil statsråden ta initiativ til at det legges frem en forpliktende opptrappingsplan for trafikksikkerhet i Stortinget i løpet at 2011?


Les hele debatten