Spørretimespørsmål fra Morten Høglund (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt man er villig til å øke statens andel av et baneprosjekt til Fornebu, slik at prosjektet kan realiseres i nær fremtid

Datert: 03.02.2011
Besvart: 09.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Fornebu-området er i stadig vekst med nye boliger og arbeidsplasser. Det er viktig å få på plass en god kollektivløsning til området så snart som mulig. I Aftenposten 2. februar i år signaliserer statsråden en vilje til at staten skal bidra mer til kollektivtilbudet i byområder.

Kan Oslo og Akershus forvente at statsråden er villig til å øke statens andel av et baneprosjekt til Fornebu, slik at prosjektet kan realiseres i nær fremtid?


Les hele debatten