Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om å forhindre at oljeutvinning må stanse eller utsettes på grunn av manglende tidskritiske tiltak, med henvisning til beregning av statens tap ved manglende boring på Heidrun og stenging av brønner på Gullfaks

Datert: 03.02.2011
Besvart: 09.02.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det siste året har det vært flere eksempler på at staten taper store inntekter ved at oljeutvinning stanser eller utsettes på grunn av manglende tidskritiske tiltak. På Heidrun-feltet kan manglende boringer medføre tap på inntil 45 milliarder kroner. Nettsiden offshore.no melder 3. februar i år at statens tap ved stenging av brønner på Gullfaks kan være 12 milliarder kroner.

Hvilke tiltak gjør regjeringen for å følge opp slike hendelser og for å sikre at tilsvarende problemstillinger kan adresseres på et tidligere tidspunkt?


Les hele debatten