Spørretimespørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om å redusere byråkratiet i det statlige barnevernet og frigjøre disse midlene slik at de kommer barna til gode

Datert: 03.02.2011
Besvart: 16.02.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Det statlige barnevernet har hatt en øking i antall ansatte fra 2005-2009 på om lag 40 prosent. Samtidig viser forskning at ansatte i barnevernet opplever det statlige barnevernet som et tungrodd byråkrati. Statsråden gjentar til stadighet at pengene i barnevernet skal komme barna til gode når det forklares hvorfor de private aktørene nedprioriteres.

Hvilke grep tar statsråden for å redusere byråkratiet i det statlige barnevernet og frigjøre disse midlene slik at de kommer barna til gode?


Les hele debatten