Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Om endringene i gavefradragsordningen og Skattedirektoratets krav om at også de som har nytt godt av skattefradraget tidligere, må søke på nytt for å bli godkjent som organisasjon

Datert: 09.02.2011
Besvart: 09.02.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): For å stille finansministeren et spørsmål går jeg tilbake til gårsdagen, hvor jeg skjønner at det var en bred samling i Arbeiderpartiets landsstyre om at man så positivt på dem som bidro i næringslivet i dette landet, og at man ville legge forholdene til rette for dem. Jeg hørte ikke noe om Organisasjons-Norge, og det kan kanskje ha sin grunn. Jeg har lyst til å spørre finansministeren om de endringene i gavefradragsordningen som gjelder fra 1. januar.

Skattedirektoratet, som ligger under finansministeren, har nå krevd at samtlige organisasjoner – samtlige – må søke på nytt for å bli godkjent som organisasjon, som gir et skattefradrag for dem som gir penger til denne typen organisasjoner. Det gir masse merbyråkrati for organisasjonene, og det ville vel forbause meg om det ikke også gir byråkrati for Skattedirektoratet. Ikke nok med det, de organisasjoner som hittil har nytt godt av gavefradraget, vil ikke få nyte godt av det før Skattedirektoratet har godkjent organisasjonene som nasjonale. Med andre ord pålegges den enkelte skattyter i realiteten en skatteskjerpelse inntil norske myndigheter finner det for godt å godkjenne en organisasjon som har vært godkjent mange år tidligere, som følge av de regler Skattedirektoratet selv nå ønsker å innføre. Altså: Man er fiendtlig overfor organisasjonene, man er fiendtlig overfor dem som har nytt godt av skattefradraget, og det er ikke noe bidrag til et enklere Norge, hvis det var det man var opptatt av.

Mitt spørsmål er: Er dette grep som regjeringen stiller seg bak og støtter opp om?


Les hele debatten