Muntlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til kommunal- og regionalministeren

Om å flytte ressurser fra det statlige barnevernsbyråkratiet og over til kommunene der ungene bor

Datert: 09.02.2011
Besvart: 09.02.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Jeg har et spørsmål til kommunal- og regionalministeren.

La meg først si at Høyre er veldig glad for at regjeringen nå endelig anerkjenner kommunene som den viktigste aktøren for å bedre situasjonen for barna i barnevernet. Det kommunale barnevernet er dessverre i dag ikke i stand til å gi alle barn som opplever omsorgssvikt den hjelpen de har krav på.

La meg gi noen eksempler fra denne uken: Vi får meldinger om at mange saker henlegges på grunn av for lite kapasitet. En av fire kommuner har ikke akuttberedskap for barnevernet. Vi ser nå at kommunene har søkt om 674 nye stillinger, mens årets budsjett bare dekker om lag halvparten av disse stillingene.

Jeg håper at statsråden er enig med meg i at flere ressurser alene ikke er det eneste svaret på den krisen som nå oppleves ute i det kommunale barnevernet. Minst like viktig er de dyktige barnevernsmedarbeiderne ute i kommunene. Dessverre har regjeringens ensidige fokus på det statlige barnevernet ført til at mange av kommunene har blitt støvsugd for barnevernskompetanse, samtidig som vi ser at det statlige barnevernsbyråkratiet har økt med over 50 pst. på få år.

Støtter statsråden Høyres forslag om å flytte ressurser fra det statlige barnevernsbyråkratiet og over til kommunene der ungene bor?


Les hele debatten