Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Om å sørge for at vibrasjonsforskriften blir gjort gjeldende også for flygende personell, med bakgrunn i økende arbeidsmiljøbelastning for ansatte i fly og helikoptre

Datert: 10.02.2011
Besvart: 16.02.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Ifølge flere oppslag i Dagbladet uke 6 2011, fremkommer det at ansatte som jobber om bord i fly og helikoptre har store og økende arbeidsmiljøbelastning. Per dags dato har Norge ikke gjort vibrasjonsforskriften gjeldende for flygende personell, selv om det er ingenting som tyder på at det er mindre helseskadelig med vibrasjon i lufta enn andre steder.

Vil statsråden sørge for at vibrasjonsforskriften blir gjort gjeldende også for flygende personell?


Les hele debatten