Spørretimespørsmål fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Om å sikre forankringen for en kraftfull innsats mot organisert kriminalitet, med henvisning til regjeringens stortingsmelding og Politidirektoratets handlingsplan for bekjempelse av kriminelle MC-gjenger

Datert: 15.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av justisminister Grete Faremo

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Organisert kriminalitet representerer store utfordringer. 17. desember 2010 la regjeringen fram Meld. St. 7 for 2010-2011 Kampen mot organisert kriminalitet. 7. februar 2011, litt over syv uker senere, legger Politidirektoratet fram sin handlingsplan for bekjempelse av kriminelle MC-gjenger. Kripos omtaler disse gjengene som organiserte, kriminelle nettverk. I handlingsplanen er ikke den nevnte stortingsmeldingen omtalt med ett eneste ord.

Hvordan vil statsråden sikre forankringen for en kraftfull innsats mot organisert kriminalitet?


Les hele debatten