Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Om hvorfor statsministeren bryter løftet om at man ikke skulle foreta lovendringer som gjør det lettere å ta abort basert på indikasjon på Downs syndrom, med henvisning til forslag om ultralyd i 12. svangerskapsuke for alle

Datert: 16.02.2011
Besvart: 16.02.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti deler en veldig viktig visjon for det norske samfunnet, nemlig at det skal være plass for alle, alle skal med, det skal være et inkluderende samfunn for mennesker uansett hva slags egenskaper de har. Et av de områdene jeg har vanskelig for å forstå hvorfor vi da skiller lag, er når det gjelder kampen mot sorteringssamfunnet, som følge av den veldig liberale bioteknologilovgivningen, som Arbeiderpartiet har stilt seg i bresjen for.

I gårsdagens VG kan vi lese om Marte Vexelsen Goksøyr, som mener at statsministeren har brutt et viktig løfte han ga til henne. Grunnen er at statsministeren støtter forslaget om ultralyd i 12. uke for alle. For snart fire år siden intervjuet hun statsministeren, og da uttalte han:

«Vi skal i alle fall ikke endre noen lover i Norge som gjør at det blir lettere, eller flere som kan ta abort basert på indikasjon på Downs syndrom».

Og videre:

«Vi er motstandere av at vi skal innføre den samme loven som i Danmark. Vi kommer ikke til å foreslå at man kan sjekke alle fostre for Downs syndrom.»

Vexelsen Goksøyr mener nå at statsministeren bryter dette løftet ved at Arbeiderpartiet vil foreslå ultralyd i 12. svangerskapsuke for alle. Som kjent gjennomgår regjeringen nå bioteknologiloven på bakgrunn av den evalueringen som gjøres. I den forbindelse har regjeringen fått rapporter, både fra Helsedirektoratet og fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten, som viser at tidlig ultralyd kombinert med blodprøve kan være et effektivt middel for å diagnostisere såkalt kromosomavvik, men at det er en dårlig markør for andre sykdommer, f.eks. hjertefeil, som har vært hevdet i debatten.

Jeg har et enkelt spørsmål: Vil statsministeren stå ved sine ord til Vexelsen Goksøyr?


Les hele debatten