Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om at Nansen-senteret i Bergen er det eneste forskningsinstitutt godkjent av Forskningsrådet som ikke har basisbevilgning fra staten, og hvorvidt man vil benytte anledningen i Nansen-året til å rette på dette misforholdet

Datert: 03.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): 2011 er som kjent både Nansen-år og Vitenskapens år. I tillegg er det tverrpolitisk enighet om at klimautfordringene representerer den største trussel menneskeheten står overfor. Det fremstår da som uforståelig at landets kanskje fremste forskningsinstitutt på klimaspørsmål, Nansen-senteret i Bergen, nå er det eneste forskningsinstitutt godkjent av Forskningsrådet som ikke har basisbevilgning fra staten.

Vil statsråden i Nansen-året benytte anledningen til å rette på dette misforholdet?


Les hele debatten