Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å skape ny vekst og optimisme i norsk landbruk, som er preget av en viss pessimisme bl.a. grunnet et strengt regelverk som gir lite rom for nytenkning

Datert: 17.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Norsk landbruk er preget av en viss pessimisme. Dette skyldes bl.a. et strengt regelverk som gir lite rom for nytenkning og muligheter.

Hva vil statsråden gjøre for å skape en ny vekst og optimisme?


Les hele debatten