Muntlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om å imøtegå feilinformasjon fra arbeiderpartirepresentanter om hvorvidt ultralyd i uke 11 til 13 i svangerskapet er egnet for å oppdage hjertefeil, med bakgrunn i rapporten fra Kunnskapssenteret som viser at tidlig ultralyd skiller dårlig mellom friske fostre og fostre med hjertefeil

Datert: 23.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg har et spørsmål til helseministeren.

Helsedirektoratet har nylig lagt frem evaluering av bioteknologiloven, som jeg antar at helseministeren i likhet med meg leser med stor interesse. Det er en stor, omfattende rapport og evaluering som er kommet. Det fremkommer der at Helsedirektoratet har bestilt en undersøkelse fra Kunnskapssenteret for å få svar på om ultralyd i uke 11 til 13 i svangerskapet er egnet for å oppdage hjertefeil. Rapporten fra Kunnskapssenteret ble også nylig lagt fram. Den viser at tidlig ultralyd med måling av såkalt «nakkeoppklaring» skiller dårlig mellom friske fostre og fostre med hjertefeil. Ja, de fleste vil være feildiagnostiserte – og ingen kan behandles så tidlig.

Arbeiderpartirepresentanter påstår likevel i media over hele landet at hjertefeil kan oppdages og behandles ved tidlig ultralyd. Dette er etter min mening en ren feilinformasjon, og det er også i strid med forskningsgjennomgangen fra Kunnskapssenteret. Mitt spørsmål til statsråden er: Hva kan statsråden gjøre for å imøtegå den feilinformasjonen som vi nå ser fra egne partifeller?


Les hele debatten