Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Datert: 24.02.2011
Spørsmålet er trukket tilbake

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): 1. mai 2000 ble det innført forskjellsbehandling av pensjonister i Statens pensjonskasse avhengig av pensjoneringsdato. Pensjonister med nøyaktig samme stilling, samme lønnsnivå, samme ansiennitet fikk betydelig forskjellig pensjon basert på om de ble pensjonister 30. april eller 1. mai 2000. Pensjonisten fra 30. april fikk sin pensjon beregnet ut fra 8 G mens pensjonisten fra 1. mai fikk grunnlag 12 G. En forskjell i ytelse på ca. 200 000 kroner etter dagens G.

Mener statsråden dette er rettferdig likebehandling?


Les hele debatten