Spørretimespørsmål fra Kari Storstrand (FrP) til forsvarsministeren

Om å sørge for at et bredt representativt utvalg av veteraner inkluderes i arbeidet med handlingsplanen for oppfølging av veteraner

Datert: 24.02.2011
Besvart: 09.03.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Kari Storstrand (FrP)

Spørsmål

Kari Storstrand (FrP): Regjeringen skal i mai legge frem en handlingsplan for oppfølging av veteraner. I denne forbindelse nevnte statsråden at veteranene skal inkluderes i dette arbeidet.

Vil statsråden sørge for å sikre at et bredt representativt utvalg av veteraner inkluderes i arbeidet med denne handlingsplanen?


Les hele debatten