Spørretimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til landbruks- og matministeren

Om kvifor ikkje statsråden har sørgja for at regjeringa orienterte Stortinget om at føresetnadene for rovviltforliket er brote, då det er tydeleg at mange senterpartirepresentantar er ueinige i den rovviltpolitikken som har blitt ført etter at forliket vart inngått

Datert: 24.02.2011
Besvart på vegne av: Landbruks- og matministeren
Besvart: 09.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): Rovviltforliket skulle skape ro om rovviltpolitikken. Alle kan sjå at det ikkje har skjedd. Ut frå avisoppslag og saker i media er det tydeleg at mange senterpartirepresentantar, inklusivt statsråden, er ueinige i den rovviltpolitikken som har blitt ført etter at rovviltforliket vart inngått. Det virker som Senterpartiet har fråskrive seg alt ansvar for rovviltpolitikken som regjeringa fører.

Kvifor har ikkje statsråden sørgja for at regjeringa orienterte Stortinget om at føresetnadane for rovviltforliket er brote?


Les hele debatten