Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Om å refundere kommunale utgifter etter ekstraordinært stort snøfall i deler av Nord-Norge

Datert: 15.01.1997
Besvart: 22.01.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Deler av Nord-Norge har i den siste tida vært utsatt for katastrofelignende tilstander på grunn av ekstraordinært stort snøfall. Mennesker har omkommet i rasulykker og mange har blitt beordret bort fra sine heimer på grunn av fare for snøras. De store snømengdene har påført flere kommuner store ekstra kostnader.

Vil staten refundere kommunene disse ekstraordinære og uventede utgiftene som der er blitt påført?"


Les hele debatten