Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å videreføre det nasjonale prosjektet Psykisk helse i skolen, som involverer 80 prosent av landets videregående skoler, som en permanent ordning

Datert: 02.03.2011
Besvart: 09.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Det nasjonale prosjektet Psykisk helse i skolen er nå foreslått nedlagt. Prosjektet ble opprettet i 2004 som en del av opptrappingsplanen og involverer nå 80 prosent av landets videregående skoler. En viktig årsak til suksessen er dagens organisering gjennom Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.

Vil statsråden bidra til at prosjektet videreføres som en permanent ordning?


Les hele debatten