Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Om hva som var hensikten med å invitere til møte med miljøorganisasjonene og departementet i statsrådens hjem 28. februar, dagen før regjeringens beslutning om utsettelse av CO¨2-rensing på Mongstad var ute i media

Datert: 03.03.2011
Besvart: 09.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Ifølge Dagens Næringsliv 1. mars hadde miljøvernministeren et møte med fire utvalgte miljøorganisasjoner hjemme hos seg mandag 28. februar, hvor det ble informert om at regjeringen har til hensikt å skyve på investeringsbeslutningen om CO2-rensing på Mongstad til 2016. Med på møtet var også representanter fra embetsverket. Dagen etter var regjeringens beslutning om utsettelse ute i media.

Hva var statsrådens hensikt med å invitere til møte med miljøorganisasjonene og departementet i sitt hjem 28. februar?


Les hele debatten