Muntlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorvidt statsråden vil tillate bruk av gass i Norge der de netto globale utslipp ikke økes, med henvisning til at kravet om CO¨2-rensing stopper viktig industriaktivitet

Datert: 09.03.2011
Besvart: 09.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Miljøvernministeren inviterte til en kamelfrokost hjemme i sin leilighet for en drøy uke siden. Han skulle informere om en ny utsettelse på Mongstad. Frokostgjestene er ikke like vante med å spise kameler som statsråden selv, og de protesterte umiddelbart både på meny og innhold, i motsetning til SV som nå forsvarer utsettelse, der de bare for fem år siden vurderte å gå ut av regjering om prosjektet ble realisert.

Utsettelsen kom ikke overraskende på Fremskrittspartiet. Vi har lenge advart mot troen på at en kan vedta teknologiutvikling. Men regjeringen valgte likevel å kreve rensing på Mongstad innen 2014. Ja, rensingen skulle sågar gjennomføres uavhengig av om testanlegget var ferdigstilt og en hadde fått erfaring fra det.

Nå har regjeringen heldigvis endret politikk. Testanlegget har fått en sentral rolle. Vi har fått et bedre teknologiprosjekt og i mindre grad et symbolprosjekt. Men den utsettelsen bør få konsekvenser. Når en ikke skal ta en investeringsbeslutning før i 2016, betyr det at et fullskala renseanlegg på Mongstad tidligst vil stå på plass i 2020. Det betyr at andre aktører som gjerne får krav om rensing, tidligst vil ha et renseanlegg på plass i 2024 med regjeringens framdrift, for det er ingen som begynner å bygge et eget renseanlegg før de ser om Mongstad virker.

Kravet om CO2-rensing stopper da viktig industriaktivitet i Norge. I Midt-Norge er det flere prosjekt. Men en av de siste som har kommet på banen, er Alcoa som ønsker å bygge et stort aluminiumsverk i Finnmark. Anlegget skal være nærmest identisk med det Hydro har bygget i Qatar, med en investering på 15 mrd. kr og 500 arbeidsplasser, og det skal driftes på gass fra Snøhvit. Så langt har regjeringen sagt at dette anlegget må ha rensing fra oppstart. Det betyr altså at det ikke vil bli realisert i Norge med den politikken regjeringen fører. Men den samme gassen kan gjerne brennes i Frankrike, Sverige eller hvor som helst – uten rensing. Vil statsråden kikke på sin egen CO2-politikk og tillate bruk av gass i Norge der de netto globale utslipp ikke økes?


Les hele debatten