Muntlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorvidt staten er villig til å gi et bidrag utover kvotepris til fremtidige renseprosjekter, for eksempel til prosjektet i Elnesvågen

Datert: 09.03.2011
Besvart: 09.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Mitt spørsmål går overraskende nok til statsråd Erik Solheim, og det går på fangst og lagring av CO2. Det er jo ingen i denne sal som har vært uenig i at det er viktig å ta hensyn til de helsemessige effektene av renseteknologi. Derfor er heller ikke det et relevant poeng å trekke inn i denne sammenheng fra statsrådens side.

For å vise til statsrådens forrige svar til meg er jeg og også Høyre enig med statsråden i at vi ikke skal skrive ut blankosjekker fra statens side for alle nye renseprosjekter. Det er jo heller ikke det som er poenget. Det er jo det man nettopp har gjort på Mongstad, der man har skrevet ut en blankosjekk til Statoil. Det man må gjøre, er jo å avgrense skattebetalernes risiko og ansvar i nye renseprosjekter. Men samtidig må man erkjenne at det blir ingen rensing av andre prosjekter dersom ikke staten også gir et bidrag til ny renseteknologi.

Statsråden var nokså kategorisk i spørretimen 1. desember 2010, da han ble stilt det samme spørsmålet om staten kunne bidra til rensing andre steder, og da konkret i Elnesvågen. Da var svaret på det nei. Nå sier han at Gassnova skal vurdere det. Hva ligger det da i denne vurderingen? Ligger det i den vurderingen at man skal bidra til å dekke fremtidige renseprosjekter? Og vi snakker ikke her om 25 mrd. kr slik man gjør på Mongstad. Siemens har anslått, og er villig til å ta risikoen på, et 2 mrd. kr-renseprosjekt i Elnesvågen. Er staten da villig til å gi et bidrag utover kvotepris, slik at dette blir mulig både der og kanskje andre steder hvor det er relevant, og Alcoa da var nevnt i Finnmark.


Les hele debatten