Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Datert: 10.03.2011
Spørsmålet er trukket tilbake

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I 2007 kjøpte Statoil seg inn i oljesandproduksjonen i Canada. Selskapets satsing på oljesand er omstridt og har høstet sterk kritikk. CO2-utslippene fra oljesandproduksjon er flere ganger høyere enn på norsk sokkel. Nå er Statoil stevnet av kanadiske myndigheter for overtredelse av vannlisensen og til sammen 19 brudd på vannloven. Statsråden har tidligere uttalt seg kritisk til Statoils engasjement i oljesand.

Hvilket initiativ vil statsråden nå ta i forhold til Statoils tilstedeværelse i kanadisk oljesandproduksjon?


Les hele debatten