Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til arbeidsministeren

Om hvorvidt statsråden vil se på saken der en familie på Sørlandet har fått avslag på støtte til å pleie en meget syk datter som krever deres fulle oppmerksomhet og tilstedeværelse, med bakgrunn i at Nav overprøver en rekke faglige anbefalinger

Datert: 10.03.2011
Besvart: 16.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Folketrygdloven gir rett til pleiepenger ved barns alvorlige sykdom når det er dokumentert behov for voksnes tilstedeværelse. I media på Sørlandet har vi fulgt en families fortvilte kamp for denne retten mens en meget syk datter krever deres fulle oppmerksomhet og tilstedeværelse. Avslag på støtte gir en økonomisk utfordring i en vanskelig situasjon. Avslaget virker klart feil i forhold til intensjonen, og Nav overprøver en rekke faglige anbefalinger.

Støtter statsråden slik saksbehandling, eller vil hun se på saken?


Les hele debatten