Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om å ta initiativ til at legemidler til røykeavvenning blir refusjonsberettiget

Datert: 15.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Røyking er en risikofaktor for mange sykdommer, bl.a. hjerte- og karsykdommer. Til tross for dette, er ikke legemidler til røykeavvenning omfattet av dagens refusjonsordning. Andre land har allerede innført ordninger med gratis eller subsidierte legemidler. Helsedirektoratet har anbefalt at det bør åpnes for mulighet til refusjon etter dagens blåreseptordning for legemidler til røykeavvenning.

Vil statsråden ta initiativ til at slike legemidler blir refusjonsberettiget?


Les hele debatten