Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å sørge for at Helse Sør-Øst utlyser en ny anbudskonkurranse snarest og dermed sikre et godt og forsvarlig røntgentilbud til befolkningen på Romerike

Datert: 17.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Befolkningen på 250 000 på Romerike står i fare for å miste sitt røntgentilbud som et resultat av Helse Sør-Øst, ifølge tingretten og lagmannsretten, har forsømt sin plikt til å sørge for likebehandling ved å la tilbyderne konkurrere på like vilkår.

Vil statsråden sørge for at Helse Sør-Øst utlyser en ny anbudskonkurranse snarest og dermed sikre et godt og forsvarlig røntgentilbud til befolkningen, slik at de ikke risikerer å stå i kø ved Ahus eller må reise til andre byer for å få et tilbud om røntgenundersøkelser?


Les hele debatten