Spørretimespørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hva statsråden vil foreta seg for at Kunnskapsdepartementet med underliggende etater bidrar til å øke antall lærlingplasser i større grad enn tilfellet er i dag

Datert: 17.03.2011
Besvart: 30.03.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Jon Georg Dale (FrP)

Spørsmål

Jon Georg Dale (FrP): En av de viktigste årsakene til det store frafallet i videregående skole er mangel på læreplass etter endt skolegang. Til tross for at det i departementene og de underliggende etater er til dels mange ansatte i stillingskategorier med yrkesfaglig bakgrunn, tas det i staten inn færre lærlinger enn i privat sektor.

Hva vil statsråden foreta seg for at Kunnskapsdepartementet med underliggende etater i større grad bidrar til å øke antall lærlingplasser enn det som er tilfellet i dag?


Les hele debatten