Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Datert: 17.03.2011
Spørsmålet er trukket tilbake

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): En av de viktigste årsakene til det store frafallet i videregående skole er mangel på læreplasser etter endt skolegang. Til tross for at det i departementet og de underliggende etater er til dels mange ansatte i stillingskategorier med yrkesfaglig bakgrunn, tas det i staten inn færre lærlinger enn i privat sektor.

Hva vil statsråden foreta seg for at Fiskeri- og kystdepartementet med underliggende etater i større grad bidrar til å øke antallet lærlingplasser enn tilfellet er i dag?


Les hele debatten