Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Om å gi bedre og mer langsiktige og forutsigbare rammevilkår for ideelle institusjoner, med eksempel fra Askøy der det statlige helseforetaket har overtatt driften av Blå Kors-klinikken

Datert: 23.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I kjølvannet av den såkalte Adecco-saken har statsministeren sagt mye fornuftig om både kommersiell og ideell institusjonsdrift her i landet, som er en viktig del av den norske modellen. Jeg har lyst til å gi statsministeren litt innsikt i hvordan det går under hans styre når det gjelder ideelle institusjoner.

Jeg stilte spørsmål her i høst om Oslo Hospital, som overlevde svartedauden, kom til å overleve regjeringen Stoltenberg. Status er at Oslo Hospital nå overlever på kunstig åndedrett i regi av det diakonale sykehuset Lovisenberg, og det er uvisst hvordan det går i det lange løp.

På Askøy er det en flott rusinstitusjon i regi av Blå Kors, som tapte en anbudsrunde i Helse Vest i høst. De satt igjen med ansvaret for ansatte, for bygninger og for store pensjonsforpliktelser og var tvunget til å legge ned. Begrunnelsen fra Helse Vest var ikke at det var dårlig kvalitet. Tvert imot. Blå Kors fikk beskjed om at Askøy-klinikken hadde bedre kvalitet enn dem som vant anbudet, men den lå på feil plass. Vi som har vært på Askøy, har litt problem med å skjønne at det kan være feil plass for noe som helst. Det som er enda mer underlig, statsminister, er at enden på visa er blitt at det statlige helseforetaket nå har overtatt Blå Kors-klinikken. De drever i de samme bygningene, med de samme folkene og med de samme pensjonsforpliktelsene som Blå Kors hadde. Det er bare Blå Kors som er borte. Da var det plutselig ikke lenger feil sted, men kanskje var det feil merke på bygningene.

Jeg stiller dette spørsmålet nå, statsminister, fordi både statsministeren og regjeringspartiene her i Stortinget har gått langt i å love at disse flotte institusjonene skal få nye, bedre og mer langsiktige og forutsigbare rammevilkår. Jeg vet at regjeringen har et arbeid på gang. Kristelig Folkeparti er meget utålmodig etter å se resultatene av det arbeidet, for mens gresset gror, dør kua.


Les hele debatten