Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt statsråden ser at vi har en feilslått landbrukspolitikk som ikke oppmuntrer dagens ungdom til å satse på å bli selvstendig næringsdrivende innenfor matproduksjon

Datert: 24.03.2011
Besvart: 30.03.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Stadig færre unge ønsker å bli bonde, dvs. selvstendig næringsdrivende innenfor matproduksjon. Dette er en trend som har pågått i lang tid.

Ser statsråden at vi har en feilslått landbrukspolitikk som ikke oppmuntrer dagens ungdom til å satse på dette yrket med de muligheter som her kunne foreligge?


Les hele debatten