Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til samferdselsministeren

Om Oslo lufthavns begrensede muligheter for tildeling av nye slots, og tiltak for å øke slotstilgangen

Datert: 17.01.1997
Besvart: 22.01.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Oslo Lufthavn har i dag begrensede muligheter for tildelinger av nye slots på grunn av den høye kapasitetsutnyttelsen ved lufthavnen.

Hvilke tiltak vil statsråden foreta for å øke tilgangen av slots i årene fremover, og derved påånå øket konkurranse i luftfarten?"


Les hele debatten