Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hva statsråden vil gjøre for at norske bønder skal oppnå et bedre driftsresultat

Datert: 30.03.2011
Besvart: 06.04.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I 2009 hadde gårdbrukerne i gjennomsnitt 136 000 kroner i næringsinntekt fra jordbruk, 11 000 kroner mindre enn året før. 28 prosent av gårdbrukere var uten positiv jordbruksinntekt, mens 8 prosent hadde jordbruksinntekt på 400 000 kroner eller mer.

Hva vil statsråden gjøre for at norske bønder skal oppnå et bedre driftsresultat?


Les hele debatten