Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt det er riktig å ta beiteretten fra bønder som har sin inntekt enten helt eller delvis fra sauehold, på grunn av for høye tapstall som følge av dagens rovdyrpolitikk

Datert: 31.03.2011
Besvart: 06.04.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mattilsynet vurderer å gi 400 sauebønder beitenekt for beitesesongen 2012 dersom tapstallene for 2011 ikke går ned.

Synes statsråden det er riktig å ta beiteretten fra bønder som har sin inntekt enten helt eller delvis fra denne næringen på grunn av for høye tapstall som følge av dagens rovdyrpolitikk?


Les hele debatten