Spørretimespørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden kan forsvare økt reisetid på strekningen mellom Stavanger og Kristiansand som følge av økt trafikk på Jærbanen

Datert: 05.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Fra desember av kan togreisen mellom Stavanger og Kristiansand ta opp mot 24 minutter lengre tid. Dobbeltsporet Sandnes-Stavanger skulle lette situasjonen for særlig jobbpendlere langs Jærbanen. Den økte trafikken har medført at NSB foreslår å øke reisetiden mellom Norges 4. og 5. største byer.

Kan statsråden forsvare økt reisetid?


Les hele debatten